Koncepcja rozwoju uzdrowiska

W ostatnim czasie Krasnobród stał się jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości w regionie. Znaczącym atutem Krasnobrodu są znakomite tereny do zagospodarowania uzdrowiskowego.

Koncepcja rozwoju uzdrowiska zakłada przyjęcie rozwiązań takich, które nie łączą się z wielkimi inwestycjami, lecz polegają na stopniowym wprowadzaniu działalności uzdrowiskowej opartej o ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe. Zakłada się, że w pierwszym etapie przychodnia uzdrowiskowa i zakład przyrodoleczniczy powstaną w ramach rozbudowy istniejącego Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci.

Aby w pełni wykorzystać walory uzdrowiskowe Krasnobrodu planuje się rozszerzenie profili leczniczych. Okolice Krasnobrodu są odpowiednim miejscem do leczenia schorzeń: chorób układu nerwowego, chorób reumatycznych i układu ruchu, dróg oddechowych, a także otyłości.

Nie planuje się budowy wielkich sanatoriów jak to miało miejsce w wielu polskich uzdrowiskach. Przyszłe inwestycje ograniczone będą do kilku obiektów sanatoryjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych. Tereny w okolicach Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci to doskonałe miejsce na lokalizację obiektów uzdrowiskowych (strefa A1 ochrony uzdrowiskowej).

W drugim etapie rozwoju uzdrowiska planuje się zagospodarowanie terenów położonych w płd.-zach. części Krasnobrodu oraz w Dolinie Św. Rocha (strefa A2 ochrony uzdrowiskowej).

Krasnobród ma być uzdrowiskiem niewielkim, ale musi być uzdrowiskiem nowoczesnym, rzetelnym i wyróżniającym się gościnnością. Nie przekreśla to założenia dalszego rozwoju uzdrowiska, gdyż warunki terenowe Gminy Krasnobród na to w pełni pozwalają.