Co warto zobaczyć?

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR

krasnobrod_cdobr

 

CUDOWNY OBRAZ W OŁTARZU GŁÓWNYM

Barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1690-1699 wraz z klasztorem został ufundowany przez Marię Kazimierę d’Arguien, późniejszą żonę króla Jana III Sobieskiego – Marysieńkę Sobieską jako wotum wdzięczności za uzdrowienie. Wewnątrz kościoła znajdują się m.in.: XVIII-wieczna chrzcielnica, barokowa ambona w kształcie wazy, 33-głosowe organy wykonane w 1975r., cztery ołtarze boczne oraz główny ołtarz wykonany przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Między kolumnami znajdują się postacie świętych: Jacka. Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centrum ołtarza, na tle kopii umieszczony jest cudowny obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Z lewej strony kościół łączy się z klasztorem. Na dolnym korytarzu klasztoru znajduje się „Wystawa z Ziemi Świętej” oraz Muzeum Sakralne, które gromadzi przedmioty liturgiczne, m.in.: ornaty, stare mszały, kielichy oraz stare księgi pochodzące z archiwum parafialnego. Natomiast na piętrze klasztoru warto zobaczyć „Wystawę Maryjną” przedstawiającą Sanktuaria Maryjne w Polsce. Przed klasztorem znajdują się współczesne, wykonane z kamienia pomniki: Chrystusa Dobrego Pasterza i Papieża Jana Pawła II, których wykonawcą jest miejscowy artysta rzeźbiarz Andrzej Gontarz.

 

MUZEUM SZTUKI SAKRALNEJ

KMS_1

W pomieszczeniu na parterze klasztoru znajduje się muzeum sakralne. Zgromadzono tam przedmioty liturgiczne, m. in. ornaty, stare mszały, kielichy oraz stare księgi pochodzące z archiwum parafialnego.

więcej>>

 

MUZEUM WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

krasnobrod_spichlerz

W sąsiedztwie Klasztoru, w podwórzu przyklasztornym znajduje się zabytkowy, modrzewiowy, kryty gontem spichlerz z 1795r. W spichlerzu znajduje się kolekcja wieńców dożynkowych. Kolekcja ta jest systematycznie, co roku wzbogacana o nowe wieńce, które przywożone są do Krasnobrodu z okazji organizowanych we wrześniu dożynek diecezjalnych.

 

PTASZARNIA

ptaszarnia_krasnobrod

 

pataszarnia_krasnobrod_2

Tuż obok zabytkowego spichlerza znajduje się mini-ogród zoologiczny. Można tu zobaczyć ciekawe okazy ptactwa. Są tu: pawie, gołębie, bażanty, kuropatwy i inne.

 

KRASNOBRODZKIE MUZEUM PARAFIALNE

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne powstało w latach 1989-1994 zorganizowane przez kustosza krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego ks. prałata Romana Marszalca, który jest również organizatorem wspomnianej wcześniej ptaszarni. Muzeum zlokalizowane jest w budynku w podwórzu przyklasztornym. Zanim wejdziemy do ośrodka warto zwrócić uwagę na stojące przed wejściem pszczele ule żłobione w potężnych pniach jodły. Muzeum posiada cztery ekspozycje.

1. Etnografia – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej

muzeum

Ekspozycja ta powstała jako pierwsza w 1989r. i znajduje się na parterze budynku. Gromadzi nieużyteczny już dziś sprzęt gospodarczy i domowy oraz narzędzia pracy wiejskich rzemieślników. Są tu: drewniane pługi i brony, sprzęt tkacki, malowane domowe skrzynie i kufry tzw. krasnobrodzkie, do przechowywania odzieży i inne ciekawe przedmioty.

2. Paleontologia – skamieniałości roślin i zwierząt

muzeum_pal_krasnobrod

Na piętrze muzeum znajduje się ekspozycja, która powstała w 1992r. prezentująca skamieniałości roślin i zwierząt. Zgromadzono tu ponad sto okazów skał wapiennych z odciskami zwierząt i roślin żyjących miliony lat temu. Ustaleniem wieku, z którego pochodzą eksponaty zajął się prof. Walter Kegel Christiansen z Muzeum Geologicznego w Kopenhadze. Eksponaty te pochodzą głównie z krasnobrodzkich kamieniołomów.

3. Garncarstwo krasnobrodzkie

Karsnobrod_muzeum_garn

Krasnobród był słynnym ośrodkiem garncarskim. Niestety około 1993 roku rzemiosło to zanikło z chwilą śmierci ostatniego garncarza. Aby ocalić od zapomnienia i ukazać kunszt artystyczny zanikającego rzemiosła powstała ta ekspozycja. Wśród eksponatów są tzw. siwaki, ozdobne dzbanuszki i dwójniaki, zwierzęta i ptaszki, tzw. „zezule”. Eksponaty pochodzą z pamiątek rodzinnych po nieżyjących już garncarzach.

4. Flora i fauna Roztocza
W drugim skrzydle piętra Muzeum znajdują się eksponaty biologiczne. Ekspozycja ta powstała w 1992r. i obejmuje ponad 250 gatunków roślin i wiele gatunków zwierząt występujących na terenie Roztocza. W odpowiedni nastrój podczas oglądania roślin i zwierząt ukazujących bogactwo i piękno tych terenów wprowadza specjalnie przygotowane nagłośnienie ze śpiewem ptaków.

 

KALWARIA KRASNOBRODZKA

kawaria_krasnobrod

Za murem klasztornym, u stóp Chełmowej Góry rozciąga się zalesiony plac, na którym zlokalizowana jest Kalwaria Krasnobrodzka. Kalwaria powstała w latach 1980-81. Zawiera oprócz stacji Męki Pańskiej centralnie usytuowaną stację Zmartwychwstania Pańskiego. Od poszczególnych stacji biegną alejki w kierunku stacji centralnej. Figury z drewna lipowego wykonał ludowy artysta, Lucjan Boruta z Drohiczyna. Kalwaria jest miejscem modlitwy dla parafian oraz licznie przybywających do Krasnobrodu pielgrzymów.

 

KAPLICA NA WODZIE

kaplica_krasnobrod

Do Kaplicy na Wodzie prowadzi Aleja Najświętszej Marii Panny zwana też kasztanową, która jest pomnikiem przyrody. Przy Alei usytuowane są kaplice: Św. Onufrego (zbudowana na planie czterolistnej koniczyny), Św. Anny i Św. Antoniego. XVIII-wieczna Kaplica na Wodzie znajduje się około 500m od klasztoru, nazywana jest też czasami „Kaplicą Objawień”, gdyż w tym miejscu, w 1640r. Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. Kaplica na Wodzie, to w zasadzie dwie kaplice drewniane wsparte na betonowych słupach, połączone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem, tworząc w ten sposób jakby jeden obiekt.
Woda pod kaplicą, w opinii miejscowej ludności i licznie przybywających tu pielgrzymów posiada właściwości lecznicze. Obok kaplicy znajduje się figura przedstawiająca objawienie się Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi oraz Stacje Różańcowe wykonane z kamienia przez artystę rzeźbiarza z Krasnobrodu – Andrzeja Gontarza.

 

KAPLICA ŚW. ROCHA

krasnobrod_kswr

Kaplica św. Rocha znajduje się w miejscu zwanym Zagóra, w malowniczej Dolinie Św. Rocha. Obecna kaplica zbudowana została w 1943 roku na miejscu starej, która uległa zniszczeniu w 1935 r. przez przewracający się potężny buk. Jest to kaplica drewniana, kryta gontem, wybudowana w stylu zakopiańskim. Początki kultu św. Rocha sięgają XVII w., kiedy to według przekazów, podczas panującej zarazy dżumy Marysieńka Sobieska ufundowała nad źródełkami kaplicę i kazała umieścić w niej obraz św. Rocha – patrona ludzi chorych na choroby zakaźne.
W kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej legendy mają właściwości uzdrawiające. Jest tu również opis bitwy z okresu powstania styczniowego sporządzony przez naocznego świadka tych wydarzeń. Tutaj, bowiem dnia 24 marca 1863r. miała miejsce krwawa bitwa powstańców z oddziału Marcina „Lelewela” Borelowskiego z wojskami carskimi. W 2000 r. wokół kaplicy zbudowano drewniane schody, które są dodatkową atrakcją tego miejsca i umożliwiają bezpieczne wejście na wzniesienie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.
Każdego roku w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia, w miejscu tym odprawiana jest uroczysta suma odpustowa ku czci Św. Rocha. Miejsce kultu odwiedzają w tym czasie ogromne rzesze pielgrzymów z całej Polski.

 

PAŁAC LESZCZYŃSKICH

oldpl

Pałac stan przed pożarem

W dzielnicy Krasnobrodu zwanej Podzamkiem znajduje się pałac będący niegdyś własnością dziedziców Krasnobrodu. Położony w rozległym parku, barokowy pałac był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Obecnie posiada cechy architektury klasycystycznej. Jest budowlą piętrową, krytą polskim łamanym dachem. Kolumnowa galeria łączy pałac z oficyną wybudowaną na przełomie XVIII i XIX w. Obecnie w pałacu mieści się Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka.

 

KAMIENIOŁOM

kam

Atrakcją geologiczną Krasnobrodu jest stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” utworzone na nieczynnym wyrobisku w Krasnobrodzie. Odsłonięta ściana ma ok. 30m wysokości i 165m długości. Można tu znaleźć odciski flory i fauny sprzed wielu milionów lat. Miejsce to pełni funkcję dydaktyczno-naukową. Na szczycie kamieniołomu w 2002 roku wzniesiono budowlę w kształcie wieży (baszty), która pełni funkcję punktu widokowego. Z wieży można podziwiać panoramę Krasnobrodu.

 

ŹRÓDŁA

Najpopularniejsze są źródła pod „Kaplicą na Wodzie”, gdyż woda z tych źródeł uznawana jest za cudowną. Takie właściwości, według mieszkańców Krasnobrodu ma także woda ze źródeł w Dolinie św. Rocha.
Atrakcją pod względem dydaktycznym i turystycznym jest zespół około 40 źródeł wypływających ze zbocza przy rzece Wieprz w miejscowości Hutki.
Godne uwagi są także źródła w lesie popularnie określanym „Belfont”. Nazwa pochodzi z j. franc.: belle – piękny, fontaine – źródło. Oprócz walorów przyrodniczych i ekologicznych rangę tego terenu podnoszą dodatkowo walory historyczne. Z przekazów miejscowej ludności wynika, że otoczenie źródeł było miejscem schadzek królowej Marysieńki z Janem III Sobieskim, a po powstaniu 1863r. postawiono tu krzyż ku pamięci powstańcom. Ponadto z jednym ze znajdujących się na tym terenie oczek śródleśnych związana jest legenda, która mówi, że kiedyś w tym miejscu stał kościół, który zapadł się pod ziemię.
Warto zobaczyć też urokliwe miejsce, w Kol. Husiny, gdzie znajdują się źródła, które dają początek rzece Sopot prawemu dopływowi Tanwi.